Tekijä: admin

4 maaliskuun, 2022 admin 0 Comments

Seuraava on yritys hahmottaa hiukan tahallisuutta ja tuottamusta. Tuottamus ei tarkoita pelkkää syy-yhteyttä teon ja seurauksen välillä. Toisinaan tuntuu, että ihmiset ajattelevat näin. Aluksi tahallisuus.…

3 maaliskuun, 2022 admin 0 Comments

Minun piti ensin kirjoittaa vain lähestymiskiellosta, mutta muutkin asiat tuntuivat liittyvän siihen eli tämä on tavallaan lähestymiskielto+. Lähestymiskieltoa koskee Laki lähestymiskiellosta 4.12.1998/898. Sitä koskevat lomakkeet…

21 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Perunkirjoitus pitää toimittaa 3 kk kuluessa kuolemasta. Lääninverovirasto voi kuitenkin hakemuksesta pidentää aikaa (Perintökaari 5.2.1965/40, 20:1§), mikä voi tällä hetkellä tulla ajankohtaiseksi, kun monet paikat…

18 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Edunvalvontavaltuutuksessa on hyvä olla sekä toissijainen valtuutettu että varavaltuutettu. Toissijainen valtuutettu tulee valtuutetuksi, jos ensisijainen valtuutettu tulee pysyvästi estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä esimerkiksi oman sairastumisensa johdosta.…

16 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Leski voi periä ensiksi kuolleen puolison kahdella tavalla, joko suoraan lain nojalla tai testamentilla. Näillä on eroa. Leski voi periä edesmenneen puolisonsa suoraan lain nojalla.…

14 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Velkakirja ei ole kovin monimutkainen asiakirja, mutta velkakirjassa onkin ehkä oleellisempaa se, miten se instrumenttina toimii. Velka pitää yleisten säännösten mukaan suorittaa sen erääntyessä tai…

10 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Lähtökohta on se, että lahjanlupaus on irtaimen omaisuuden osalta sitova, jos se on tehty joko asiakirjassa tai tarkoitettu tulemaan yleisön tietoon. Antajan velkojia kohtaan se…