Tekijä: admin

9 maaliskuun, 2022 admin 0 Comments

Vahingonkorvauslain mukaan kahdeksaatoista vuotta nuorempi on velvollinen korvaamaan vahingosta määrän, joka on suhteutettu hänen kehitystasoonsa, ikäänsä, teon laatuun, vahingon aiheuttaneen sekä vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä…

4 maaliskuun, 2022 admin 0 Comments

Tahallisuutta on rikosoikeudessa kolmea lajia: henkilö on joko tarkoittanut aiheuttaa seurauksen, henkilö on pitänyt seurausta varmana tai henkilö on pitänyt seurausta varsin todennäköisenä. Kuvaava esimerkki…

3 maaliskuun, 2022 admin 0 Comments

Lähestymiskieltoa koskevat lomakkeet ovat täällä https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/lomakkeet/lahestymiskieltoasiat.html. Lähestymiskielto voidaan määrätä henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan tai muun vakavan häirinnän torjumiseksi.…

21 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Perunkirjoitus pitää toimittaa 3 kk kuluessa kuolemasta. Lääninverovirasto voi kuitenkin hakemuksesta pidentää aikaa, mikä voi tällä hetkellä tulla ajankohtaiseksi, kun monet paikat ovat ruuhkautuneet. Myöhemmin…

18 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Edunvalvontavaltuutuksessa on hyvä olla sekä toissijainen valtuutettu että varavaltuutettu. Toissijainen valtuutettu tulee valtuutetuksi, jos ensisijainen valtuutettu tulee pysyvästi estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä esimerkiksi oman sairastumisensa johdosta.…

16 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Leski voi periä ensiksi kuolleen puolison kahdella tavalla, joko suoraan lain nojalla tai testamentilla. Näillä on eroa. Tässä ei nyt käsitellä lesken lakiin perustuvaa oikeutta…

10 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Lähtökohta on se, että lahjanlupaus on irtaimen omaisuuden osalta sitova, jos se on tehty joko asiakirjassa tai tarkoitettu tulemaan muiden tietoon eli se ilmoitetaan vaikka…

9 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Avioehto Tulevat tai nykyiset aviopuolisot voivat tehdä avioehtosopimuksen, määrämuotoisen asiakirjan, jossa avio-oikeus suljetaan kokonaan tai osittain pois nykyisen tai tulevan omaisuuden osalta. Samassa muodossa voidaan…