Avioehto, omaisuuden erottelu, osituksen esisopimus

9 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Tulevat tai nykyiset aviopuolisot voivat tehdä avioehtosopimuksen (määrämuotoinen asiakirja), jossa avio-oikeus suljetaan kokonaan tai osittain pois nykyisen tai tulevan omaisuuden osalta. Samassa muodossa voidaan myös myöhemmin palauttaa aiemmalla avioehtosopimuksella poissuljettu avio-oikeus. Avioehtosopimus voidaan siten tavallaan perua. (Avioliittolaki 234/1929, 3:41§) Avioehtosopimus tulee jättää rekisteröitäväksi Digi- ja Väestötietovirastoon. Rekisteröinti on itse asiassa sen voimaantulon edellytys. Rekisteröinti on taas mahdollinen aina siihen asti, kun avioero on tullut vireille tai avioliitto on muuten purkautunut. Rekisteröintihakemukseen tulee liittää alkuperäinen avioehtosopimus. (3:43-44§) Samalla voidaan rekisteröidä myös puolisoiden välinen irtaimeen omaisuuteen kuuluva lahja, millä voi olla merkitystä mm. ulosoton kannalta.(3:45§)

Avio-oikeus voidaan sulkea pois myös testamentilla tai lahjakirjalla, jotka on tehty määrämuotoisesti.

Jos avio-oikeus on suljettu pois, pitää osituksen sijaan suorittaa vaadittaessa omaisuuden erottelu, jossa määritetään kullekin (ex-)aviopuolisolle kuuluva omaisuus. Yhteinen omaisuus on myös jaettava, jos sitä vaaditaan. Omaisuus, jonka omistajasta ei ole tietoa, oletetaan yhteiseksi. (AL IV:1:85§ ja 89§.) Jos lopputulos on kohtuuton, sitä voidaan sovitella eli jotain avio-oikeuden ulkopuolista omaisuutta voidaan määrätä avio-oikeuden piiriin kuuluvaksi (AL IV:2:103b).

Myös avoliiton päättyessä eroon, voidaan suorittaa omaisuuden erottelu, jos avoliitto on kestänyt yli 5 vuotta tai avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi ja avopuoliso/tämän ollessa kuollut tämän perillinen sitä vaatii. (Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 26/2011). Omaisuuden erottelusta voidaan sopia (määrämuotoisesti) tai se suorittamaan voidaan määrätä myös pesänjakaja (7§). Avopuoliso voi vaatia hyvitystä, jos hän on auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään omaisuutta ja pelkkä omaisuuden erottelu johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen (8§).

Osituksen esisopimus taas on puolisoiden keskenään tekemä vapaamuotoinen sopimus siitä, kuinka he aikovat suorittaa tulevan osituksen. Se ei ole itse ositus, mutta se velvoittaa puolisoita itseään, mutta ei esim. heidän perillisiään tai leskeä, jos toinen heistä sattuu kuolemaan.