Avioehto ja omaisuuden erottelu

9 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Avioehto

Tulevat tai nykyiset aviopuolisot voivat tehdä avioehtosopimuksen, määrämuotoisen asiakirjan, jossa avio-oikeus suljetaan kokonaan tai osittain pois nykyisen tai tulevan omaisuuden osalta. Samassa muodossa voidaan myös myöhemmin palauttaa aiemmalla avioehtosopimuksella poissuljettu avio-oikeus.

Avioehtosopimus tulee jättää rekisteröitäväksi Digi- ja Väestötietovirastoon. Rekisteröinti on sen voimaantulon edellytys. Sama koskenee myös avio-ehtosopimuksen muutosta. Rekisteröintihakemukseen tulee liittää alkuperäinen sopimus.

Rekisteröinti on mahdollinen aina siihen asti, kun avioero on tullut vireille tai avioliitto on muuten purkautunut. Avioehtosopimuksen voi siis tehdä myös avioliiiton aikana. Samalla voidaan rekisteröidä myös puolisoiden välinen irtaimeen omaisuuteen kuuluva lahja, vaikkapa arvokas taulu, millä voi olla merkitystä mm. ulosoton kannalta.

Omaisuuden erottelu

Jos avio-oikeus on suljettu pois, pitää osituksen sijaan suorittaa vaadittaessa omaisuuden erottelu, jossa määritetään kullekin ex-aviopuolisolle kuuluva omaisuus. Yhteinen omaisuus on myös jaettava, jos sitä vaaditaan.

Jos omaisuuden omistajasta ei ole tietoa, se oletetaan yhteiseksi. Jos erottelun lopputulos on kohtuuton, sitä voidaan sovitella eli jotain avio-oikeuden ulkopuolista omaisuutta voidaan määrätä avio-oikeuden piiriin kuuluvaksi. Kyse voi olla esimerkiksi avio-oikeuden kokonaan poissulkevasta avioehtosopimuksesta ja siitä, että kaikki omaisuus kesämökistä asuntoon on pitkän avioliiton aikana hankittu toisen nimiin.

Myös avoliiton päättyessä eroon, voidaan suorittaa omaisuuden erottelu, jos avoliitto on kestänyt yli 5 vuotta tai avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi ja avopuoliso/tämän ollessa kuollut tämän perillinen sitä vaatii. Omaisuuden erottelusta voidaan määrämuotoisesti sopia tai sitä suorittamaan voidaan määrätä myös pesänjakaja.

Lisäksi avopuoliso voi vaatia hyvitystä, jos hän on auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään omaisuutta ja pelkkä omaisuuden erottelu johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen. Avio-oikeutta avoliitossa ei luonnollisesti ole, mutta tämä hiukan korvaa sitä.