Blogi

9 kesäkuun, 2023 admin 0 Comments

Kun vanhemmat eroavat, pitää sopia tietyistä asioista lasta koskien. Lapsella tulee edelleen olla huoltaja: se voi olla toinen vanhemmista tai molemmat tai jopa joku kolmas…

5 kesäkuun, 2023 admin 0 Comments

Kummassakin tapauksessa syyttäjän tulee olla yksi osapuoli ja kumpikin edellyttää vastaajan ja asianomistajan suostumusta ja vastaajan tunnustusta. Tunnustamisoikeudenkäynnissä syyttäjä laatii ensin omasta tai asianosaisen aloitteesta…

27 tammikuun, 2023 admin 0 Comments

En tiedä, olinko ilmaissut asian epäselvästi, mutta jälkikäteisenä lisäyksenä. En ole siis itse haastemies, vaan lakimies. Kuten tekstissäkin on todettu, haasteita toimittavat virkamiehet, ensisijaisesti haastemiehet,…

24 tammikuun, 2023 admin 0 Comments

Vain tahallisen rikoksen tahallinen yritys voi olla rangaistava, jos yritys on lisäksi erikseen säädettu rangaistavaksi, joko rinnasteisesti täytetyn rikoksen kanssa tai lisäkaneetilla -Yritys on rangaistava-.…

15 kesäkuun, 2022 admin 0 Comments

Ositus ja perinnönjako ovat sopimuksena sisällöltään melko vapaamuotoisia toimia ja puolisot tai osakkaat saavat sopia niistä melko vapaalla kädellä, kun vain muoto yms. vaatimuksia noudatetaan.…

9 maaliskuun, 2022 admin 0 Comments

Vahingonkorvauslain mukaan kahdeksaatoista vuotta nuorempi on velvollinen korvaamaan vahingosta määrän, joka on suhteutettu hänen kehitystasoonsa, ikäänsä, teon laatuun, vahingon aiheuttaneen sekä vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä…

4 maaliskuun, 2022 admin 0 Comments

Tahallisuutta on rikosoikeudessa kolmea lajia: henkilö on joko tarkoittanut aiheuttaa seurauksen, henkilö on pitänyt seurausta varmana tai henkilö on pitänyt seurausta varsin todennäköisenä. Kuvaava esimerkki…