Blogi

3 maaliskuun, 2022 admin 0 Comments

Lähestymiskieltoa koskevat lomakkeet ovat täällä https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/lomakkeet/lahestymiskieltoasiat.html. Lähestymiskielto voidaan määrätä henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan tai muun vakavan häirinnän torjumiseksi.…

21 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Perunkirjoitus pitää toimittaa 3 kk kuluessa kuolemasta. Lääninverovirasto voi kuitenkin hakemuksesta pidentää aikaa, mikä voi tällä hetkellä tulla ajankohtaiseksi, kun monet paikat ovat ruuhkautuneet. Myöhemmin…

18 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Edunvalvontavaltuutuksessa on hyvä olla sekä toissijainen valtuutettu että varavaltuutettu. Toissijainen valtuutettu tulee valtuutetuksi, jos ensisijainen valtuutettu tulee pysyvästi estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä esimerkiksi oman sairastumisensa johdosta.…

16 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Leski voi periä ensiksi kuolleen puolison kahdella tavalla, joko suoraan lain nojalla tai testamentilla. Näillä on eroa. Tässä ei nyt käsitellä lesken lakiin perustuvaa oikeutta…

10 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Lähtökohta on se, että lahjanlupaus on irtaimen omaisuuden osalta sitova, jos se on tehty joko asiakirjassa tai tarkoitettu tulemaan muiden tietoon eli se ilmoitetaan vaikka…

9 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Avioehto Tulevat tai nykyiset aviopuolisot voivat tehdä avioehtosopimuksen, määrämuotoisen asiakirjan, jossa avio-oikeus suljetaan kokonaan tai osittain pois nykyisen tai tulevan omaisuuden osalta. Samassa muodossa voidaan…

31 tammikuun, 2022 admin 0 Comments

Rikoslain 21 luvun 5 § kuuluu: Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan…

6 joulukuun, 2021 admin 0 Comments

Sovintoon pyrkiminen voi säästää aikaa ja rahaa ja hermojakin. Oikeuslaitoksen kautta kulkeva tie on yleensä kalliimpi ja vie enemmän aikaa, vaikka sitä onkin joskus pakko…

17 marraskuun, 2021 admin 0 Comments

Muutamia ajatuksia vanhemman rakkaudesta eli siitä, että toisinaan sitä ei ole. Olen tajunnut persoonallisuushäiriöihin tutustuessani, että kaikki vanhemmat eivät tosiaan kykene rakastamaan lapsiaan. Pahimmassa tapauksessa…

10 kesäkuun, 2021 admin 0 Comments

Avio-oikeus ja ositus ovat olleet minulle itselleni hiukan vaikeita asioita ymmärtää, mutta yritän silti kirjoittaa niistä ja avioliitosta taloudellisessa mielessä. Avio-oikeuden alainen kunkin oma omaisuus…