Kategoria: Rikosoikeus

24 tammikuun, 2023 admin 0 Comments

Rikoslain 5. luvun alussa puhutaan rikoksen yrityksestä. Samoin Dan Fränden kirjassa Yleinen rikosoikeus (2005) sivuilla 249-266. TAHALLISUUS Vain tahallisen rikoksen tahallinen yritys voi olla tuomittava,…

9 maaliskuun, 2022 admin 0 Comments

Vahingonkorvauslain 412/1974 2:2§ mukaan kahdeksaatoista vuotta nuorempi on velvollinen korvaamaan vahingosta määrän, joka on suhteutettu hänen kehitystasoonsa, ikäänsä, teon laatuun, vahingon aiheuttaneen sekä vahingon kärsineen…

31 tammikuun, 2022 admin 0 Comments

Rikoslain 21 luvun 5 § kuuluu: Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan…