Kategoria: Rikosoikeus

9 maaliskuun, 2022 admin 0 Comments

Vahingonkorvauslain 412/1974 2:2§ mukaan kahdeksaatoista vuotta nuorempi on velvollinen korvaamaan vahingosta määrän, joka on suhteutettu hänen kehitystasoonsa, ikäänsä, teon laatuun, vahingon aiheuttaneen sekä vahingon kärsineen…

7 maaliskuun, 2022 admin 0 Comments

Jos epäiltyä ei ole pidätetty tai vangittu, hän on velvollinen olemaan läsnä esitutkinnassa 12 tuntia (jos pidättämisen edellytykset eivät täyty) ja 24 tuntia (jos pidättämisen…

31 tammikuun, 2022 admin 0 Comments

Rikoslain 21 luvun 5 § kuuluu: Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan…