Kategoria: Rikosoikeus

5 kesäkuun, 2023 admin 0 Comments

Kummassakin tapauksessa syyttäjän tulee olla yksi osapuoli ja kumpikin edellyttää vastaajan ja asianomistajan suostumusta ja vastaajan tunnustusta. Tunnustamisoikeudenkäynnissä syyttäjä laatii ensin omasta tai asianosaisen aloitteesta…

24 tammikuun, 2023 admin 0 Comments

Vain tahallisen rikoksen tahallinen yritys voi olla rangaistava, jos yritys on lisäksi erikseen säädettu rangaistavaksi, joko rinnasteisesti täytetyn rikoksen kanssa tai lisäkaneetilla -Yritys on rangaistava-.…

9 maaliskuun, 2022 admin 0 Comments

Vahingonkorvauslain mukaan kahdeksaatoista vuotta nuorempi on velvollinen korvaamaan vahingosta määrän, joka on suhteutettu hänen kehitystasoonsa, ikäänsä, teon laatuun, vahingon aiheuttaneen sekä vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä…

31 tammikuun, 2022 admin 0 Comments

Rikoslain 21 luvun 5 § kuuluu: Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan…