Palvelut

Yksityishenkilöiden oikeudelliset peruspalvelut. Ei mahdollisuutta tarjota todistajia/toista todistajaa. Aina varaan mahdollisuuden selvittää asiaa, jos se ei ennestään tuttu.   

Yksinkertaiset sopimukset

Edunvalvontavaltuutus tai testamentti

Avioehto

Muutkin oikeudelliset asiat, joissa voin auttaa.

Esimerkiksi yksinkertaiset perukirjat.

Lisäksi olen kiinnostunut rikosoikeudesta, riidoista, työoikeudesta ja lapsioikeudesta, mutta en omaa niistä kokemusta ja omaan vähän resursseja niiden hoitamiseen. Olen kuitenkin tutustunut niihin teoriassa ja omaan monia niiden hoitamisessa hyödyllisiä taitoja, joita olen poiminut elämän varrella, kuten kyvyn etsiä kompromisseja ja sovintoa, kuuntelutaidon, taipumuksen kysyä kysymyksiä, väittely- ja päättelytaidon ja uteliaisuuden.