Palvelut

Juristin tehtävä on pohjimmiltaan ongelmanratkaisua. Toisinaan ongelmaan ei kuitenkaan löydy ratkaisua tai sen löytäminen voi olla myöhäistä. Toisinaan juristi ei ota edes tehtävää vastaan. Toisinaan ongelman ratkaiseminen vaatii erilaisten vaihtoehtojen arvioimista tai selvittämistä. Olisi helppoa, jos asiat olisivat yksinkertaisia, mutta todellisessa elämässä ne eivät aina ole. Yritän kuitenkin parhaani. Alla on kuitenkin muutamia pelkistettyjä esimerkkejä palveluista. Aiheeseen liittyviä suuntaa antavia blogikirjoituksia voi etsiä kirjoittamalla hakusanan Search here -kohtaan, joka löytyy blogin oikeasta yläkulmasta. 

Sopimukset

Voin yrittää auttaa sopimusten ymmärtämisessä  tai yrittää auttaa viilaamaan tekeillä olevia sopimuksia. Lisäksi voin tehdä yksinkertaisia sopimuksia. Asiat on hyvä aina laittaa paperille. Myöhemmin syntyvät epäselvyydet on siten helpompi selvittää. Kaikille sopimusten kirjoittaminen ei kuitenkaan ehkä ole luontevaa ja voin auttaa kirjoittamisessa. Tässä tapauksessa laskutus tapahtuu tehdyn työmäärän mukaan.

Edunvalvontavaltuutus tai testamentti

Edunvalvontavaltuutus ja testamentti on hyvä tehdä hyvissä ajoin, vaikka tuntuu, että ne eivät ole vielä ajankohtaisia. Jos kelpoisuudesta tehdä asiakirja on epäilyksiä, vaadin lääkärintodistusta. Tämä on myös henkilön itsensä etu. Todistajia en pysty tarjoamaan, mutta voin tarvittaessa vaikka tulla varmistamaan, että todistaminen menee oikein tai antaa siihen ohjeet. Testamentin hinta vaihtelee 186 eurosta 372 euroon riippuen siitä, kuinka monimutkainen se on ja edunvalvontavaltuutuksen 279 eurosta 372 euroon.  

Avioehto

Avioehto on pieni asiakirja, mutta sillä voi olla isokin merkitys. Ilman avioehtoa, puolisoiden omaisuus laitetaan avioeron sattuessa tai  puolison kuollessa lähtökohtaisesti puoliksi osituksessa, joka vasta lopullisesti purkaa puolisoiden taloudellisen siteen, joka voi jatkua pitkään eron tai kuoleman jälkeenkin. Tämän vuoksi suosittelen myös osituksen tekemistä pian avioliiton päätyttyä. Avioehdossa puolisoiden omaisuus voidaan sulkea avio-oikeuden ulkopuolelle osaksi tai kokonaan. Sitä ei voida kuitenkaan tehdä enää avioliiton päätyttyä. Yksinkertaisen avioehdon hinta on 186 euroa + sen rekisteröimisestä mahdollisesti aiheutuvat kulut. Todistajat tulee tässäkin tapauksessa olla omasta takaa.

Rikosasiat

Vakavampiin rikoksiin syyllistyneillä on oikeus valtion varoista maksettavaan puolustajaan. Myös rikoksen uhri voi olla hyvinkin yksin tapahtuneen kanssa ja tuntea, ettei jaksa pitää puoliaan. Joissain tapauksissa on myös tällöin oikeus avustajaan valtion varoista sen jälkeen, kun rikoksen objektiivisesti todetaan tapahtuneen. Tämän arvioi poliisi. Kts. blogikirjoitus mahdollisuudesta saada oikeusapua yms. Ei epäiltyjä, joita epäillään toisten ihmisten hyväksikäytöstä esim. petoksen avulla. Henkilökohtaiset syyt.

Lapsiasiat

Olen helposti lähestyttävä ja luultavasti myös lapsen näkökulmasta epäpelottava. Pyrin ratkaisemaan asiat mahdollisimman sovinnollisella tavalla, mikä on lapsenkin kannalta parasta. Kukaan ei halua olla keskellä vanhempiensa riitoja. Mikäli tämä ei onnistu, niin paras aseeni on loogisuus ja argumentointikyky. Tuntilaskutus.

Riita-asiat

Riita-asiassa minun vahvuuteni on ennen kaikkea kokemus loogisesta päättelystä ja argumentoinnista ja kyky ottaa selvää asioista ja kysyä kysymyksiä, ei niinkään mittava kokemus oikeudenkäynneistä. Tässä asiassa pätee tuntilaskutus, kuten muissakin. Osan riita-asioista kattaa vakuutus tai oikeusapu. Autan myös miettimään riidan vaihtoehtoja, koska oikeudenkäynnissä on kuitenkin aina riskinsä.

Muuta, esimerkiksi

Yksinkertainen perukirja 4h (sisältää tietojen ilmoittamisen kaikessa rauhassa, perukirjan laatimisen dokumenttien pohjalta ja perunkirjoitustilaisuuden, mutta ei sisällä toista uskottua miestä)

Perinnönjaossa avustaminen (sisältää neuvottelut ja asiakirjojen laatimisen mutta ei sisällä toista todistajaa). Hinta riippuen siitä, kuinka sutjakkaasti asia etenee.

Asiasta riippumatta, teen asian mielelläni huolella ja ajan kanssa4