Haastemies

27 tammikuun, 2023 admin 0 Comments

En tiedä, olinko ilmaissut asian epäselvästi, mutta jälkikäteisenä lisäyksenä. En ole siis itse haastemies, vaan lakimies. Kuten tekstissäkin on todettu, haasteita toimittavat virkamiehet, ensisijaisesti haastemiehet, jotka löytyvät esim. Kanta-Hämeen osalta https://oikeus.fi/karajaoikeudet/kanta-hameenkarajaoikeus/fi/index/haastemiehet.html.

Alla on summaarinen esitys haastemiesten tehtävistä. Tarkempien tietojen saamiseksi kannattaa kääntyä Käräjäoikeuksien yhteydessä toimivien haastemiesten puoleen.

Haastemiehistä on oma lakinsa, jossa säädetään heidän tehtävistään: haastemies toimittaa viranomaisen tai yksityisen pyynnöstä toimialueellaan tiedoksi tuomioistuimen tai muun viranomaisen päätöksiä sekä haasteita, kutsuja, ilmoituksia ja muita asiakirjoja.

Tiedoksiantoja voivat suorittaa myös muut virkamiehet, jotka on lueteltu laissa.

Vastaanottajalla on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytensä haastemiehelle ja tällä on myös tarvittaessa oikeus saada poliisilta virka-apua, jos henkilö kieltäytyy selvittämästä henkilöllisyyttään.

Tuomioistuimen haasteen tiedoksiantaminen:

Varsinainen haaste taas voidaan antaa tiedoksi monella tavalla. Oikeudenkäymiskaaressa luetellaan eri tiedoksiantotavat, joita tuomioistuin voi käyttää. Haastemiehen käyttö on vain yksi tapa toimittaa haaste tai myös muu tiedoksianto.

Haastemies voi toimittaa tiedoksiannon myös samaan talouteen kuuluvalle 15-vuotta täyttäneelle henkilölle, liikkeenharjoittajan työntekijälle tai paikkakunnan poliisille, jos vastaanottajaa, jonka asuinpaikka on tiedossa, tai tämän edustajaa, ei tavoiteta ja tämä ilmiselvästi välttelee tiedoksiantoa. Tämän jälkeen tiedoksiannosta pitää lähettää ilmoitus tiedossa olevaan osoitteeseen.

Haastemiehen tiedoksiannon toimittaminen maksaa tällä hetkellä 85 euroa muille kuin tuomioistuimelle (hinnasto oikeus.fi-sivustolla). Esimerkiksi testamentin saajan pitää antaa testamentti testamentin tekijän kuoltua todisteellisesti tiedoksi tämän perillisille, valtiokonttorille jne. Tämä voi tapahtua myös haastemiehen välityksellä. Samoin esimerkiksi pesänjakajan kutsu jakokokoukseen voidaan luultavasti antaa myös haastemiehen välityksellä, koska se pitää antaa tiedoksi todisteellisesti. Esimerkkejä on varmasti muitakin. Haastemiehen käyttöä ei siis ole rajattu vain tuomioistuimelle, vaikka haastemiestä ei voikaan käyttää apuna mihin tahansa, ja tuomioistuin voi antaa asioita tiedoksi myös muuten kuin haastemiehen välityksellä.