Henkinen väkivalta

31 tammikuun, 2022 admin 0 Comments

Rikoslain 21 luvun 5 § kuuluu:

Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Hallituksen esityksessä 94/1993 vp (Sivut 95-96) ratkaisua perustellaan tarkemmin. Siinä mainitaan nimenomaisesti, että terveyden vahingoittamisessa kyse voi olla myös mielisairauden tai mielenterveyden häiriöiden aiheuttamisesta, tekemättä siis uhrille mitään ruumiillista väkivaltaa. Kunhan tämä on vain tahallista. Laissa on haluttu korostaa väkivallan tuomittavuutta ja terveyden suojaa.

Henkinen väkivalta on kuitenkin vaikeasti todistettavaa. Kyse voi olla valehtelusta, kaasuvalottamisesta eli uhrin todellisuuden kyseenalaistamisesta, manipuloinnista, eristämisestä, alistamisesta, kontrolloinnista, kaikenlaisesta itsetunnon tuhoamisesta jne. Pitkään jatkuessaan henkinen väkivalta voi vahingoittaa terveyttä ja olla ihan yhtä vahingollista, ellei vahingollisempaakin, kuin fyysinen väkivalta. Henkisen väkivallan keinoin toteutettu pahoinpitely on yleisen syytteen alainen rikos.