Henkinen väkivalta

31 tammikuun, 2022 admin 0 Comments

Rikoslain 21 luvun 5 § kuuluu:

Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Hallituksen esityksessä 94/1993 vp (Sivut 95-96) ratkaisua perustellaan tarkemmin. Siinä mainitaan nimenomaisesti, että terveyden vahingoittamisessa kyse voi olla myös mielisairauden tai mielenterveyden häiriöiden aiheuttamisesta, tekemättä siis uhrille mitään ruumiillista väkivaltaa. Kunhan tämä on vain tahallista. Laissa on haluttu korostaa väkivallan tuomittavuutta ja terveyden suojaa.

Henkinen väkivalta on vakava asia. Sen kohteena voi olla esimerkiksi vuosien varrella alistettu puoliso, joka ei ole pystynyt poistumaan tilanteesta, tai vaikeasti koulukiusattu lapsi, joka on kohdannut systemaattista ja vakavaa kiusaamista vuosien ajan ja vahingoittunut siitä henkisesti.

Henkisestä väkivallasta pitää erottaa ihmisten väliset erimielisyydet. Näitä esiintyy aina ja aikuisten ihmisten voidaan olettaa pystyvän ratkomaan näitä tai tuomaan esille oman eriävän kantansa ja reagoimaan tilanteeseen sen mukaan.

Moni on myös kokenut traumatisoivia kokemuksia (PTSD ja c-PTSD) tai vahingoittunut jotenkin muuten psyykkisesti elämänsä aikana. Moni jopa sairastuu psyykkisesti. Rajanveto ei ole helppoa. Oleellista kuitenkin on, että ainakin vakaviin tapauksiin voidaan reagoida. Paljon kuitenkin jää puuttumisrajan alapuolelle. Paljon jää terveydenhuollon hoidettavaksi. Monella voi olla traumaattinen lapsuus tai sisarussuhteet.