Rikoksen yritys

24 tammikuun, 2023 admin 0 Comments

Vain tahallisen rikoksen tahallinen yritys voi olla rangaistava, jos yritys on lisäksi erikseen säädettu rangaistavaksi, joko rinnasteisesti täytetyn rikoksen kanssa tai lisäkaneetilla -Yritys on rangaistava-. Tahallisuudessa voi olla kyse kaikista kolmesta tahallisuuden lajista niin kuin tahallisissa rikoksissa yleensä: tekijä voi tarkoittaa seurauksen, pitää sitä varmana tai vähintään todennäköisenä tai tahallisuus muuten kattaa teon.

Seuraus voidaan yrittää aiheuttaa myös tahallaan laiminlyönnillä.

Rikoksen yrityksestä on kyse, kun tekijä on aloittanut rikoksen tekemisen ja saanut aikaiseksi vaaran sen täyttymisestä. Tavoiteltu tai oletettu seuraus on sen sijaan tapahtumatta tai rikosta ei ole muuten kaikin osin saatettu loppuun. Myös silloin, jos rikoksen täyttymättä jääminen johtuu satunnaisesta seikasta, kyse on rangaistavasta yrityksestä. Esimerkkinä käytetään mm. sitä, että autovaras murtautuu useisiin autoihin, mutta kaikissa ei olekaan hänen tavoittelemaansa tavaraa. Tällöin niiden autojen osalta, joissa tavaraa ei ole, mutta olisi voinut olla, kyse on rangaistavasta yrityksestä.

Sen sijaan kelvoton yritys ei ole rangaistava. Kelvottomassa yrityksessä tekijä pitää seurausta vähintään todennäköisenä, mutta seuraus on luonnontieteellisesti mahdoton, eikä seurauksen aiheutumattomuus johdu satunnaisesta seikasta. Ihmistä ei esimerkiksi voi tappaa loitsuilla, vaikka henkilö itse näin uskoisikin.

Henkilö voi myös vapaaehtoisesti keskeyttää yrityksen, jolloin hän jättää osan tekovaiheista vapaaehtoisesti tekemättä, tai hän voi vapaaehtoisesti estää seurauksen syntymisen tehtyään kaikki tekovaiheet tai hän voi poistaa oman osuutensa rikoksen toteuttamisessa vaikkapa tekemällä laatimansa tietokoneohjelman toimimattomaksi. Tällöin häntä ei rangaista kyseisen rikoksen yrityksestä, mutta kylläkin jo täyttyneestä rikoksesta, jos sellainen on toteutunut. Jos rikoksessa on muita osallisia, henkilön on myös vakuutettava muut osalliset luopumaan yrityksestä. Ei auta, jos kaksi muuta jatkavat pahoinpitelyä ja kolmas lähtee kotiin.

Jos yrityksestä luopuminen ei onnistu satunnaisen seikan vuoksi, yrityksestä ei silti rangaista. Satunnaisten seikkojen ei anneta tässäkään tapauksessa vaikuttaa. Tärkeämpää on se, että tahtotila on ollut olemassa.