Rikoksen yritys

24 tammikuun, 2023 admin 0 Comments

Rikoslain 5. luvun alussa puhutaan rikoksen yrityksestä. Samoin Dan Fränden kirjassa Yleinen rikosoikeus (2005) sivuilla 249-266.

TAHALLISUUS Vain tahallisen rikoksen tahallinen yritys voi olla tuomittava, jos yritys on lisäksi erikseen säädettu rangaistavaksi, joko rinnasteisesti täytetyn rikoksen kanssa tai lisäkaneetilla -Yritys on rangaistava-. Tahallisuudessa voi olla kyse kaikista kolmesta tahallisuuden lajista niin kuin tahallisissa rikoksissa yleensä: tekijä voi tarkoittaa seurauksen, pitää sitä varmana tai vähintään todennäköisenä tai tahallisuus muuten kattaa jollain kolmesta muodostaan teon. Fränden kirjan mukaan myös epävarsinaiset laiminlyöntirikokset voivat tulla kyseeseen eli seuraus voidaan yrittää aiheuttaa tahallaan laiminlyönnillä. Itselleni on tässä tapauksessa hiukan mystistä rajanveto tuottamuksellisiin rikoksiin, joissa seuraus aiheutetaan huolimattomuuttaan. Tahallisessa yrityksessä seuraus ehkä tietoisesti yritetään aiheuttaa, mutta ei kuitenkaan aiheuteta, kun taas tuottamuksellisissa rikoksissa seuraus aiheutetaan, mutta se tehtään laiminlyömällä velvoitteita huolimattomuuttaan.

MILLOIN Rikoksen yrityksestä on kyse, kun tekijä on aloittanut rikoksen tekemisen ja saanut aikaiseksi vaaran sen täyttymisestä. Tavoiteltu tai oletettu seuraus on sen sijaan tapahtumatta tai rikosta ei ole muuten kaikin osin saatettu loppuun. Jos rikoksen täyttymättä jääminen johtuu satunnaisesta seikasta, kyse on silti rangaistavasta yrityksestä. Tästä pitää erottaa tilanteet, joissa seuraus tms. jää syntymättä luonnontieteellisen mahdottomuuden vuoksi (Kts. kelvoton yritys). Tällaisesta yrityksestä ei rangaista. Satunnainen seikka sen sijaan on enemmänkin sellainen, että tekijän näkökulmasta rikos olisi ollut mahdollinen, mutta varastettava esine ei esimerkiksi olekaan oletetussa paikassa, eikä rikosta tästä syystä onnistuta saattamaan loppuun. Rikoksen valmistelu, jos se on säädetty rangaistavaksi, taas on kokonaan täyttynyt rikos itsessään ja eroaa siten yrityksestä.

YRITYKSEN RANKAISEMATTOMUUS Henkilö voi myös vapaaehtoisesti keskeyttää yrityksen, jolloin hän jättää osan tekovaiheista vapaaehtoisesti tekemättä, tai hän voi vapaaehtoisesti estää seurauksen syntymisen tehtyään kaikki tekovaiheet tai hän voi poistaa oman osuutensa rikoksen toteuttamisessa. Tällöin häntä ei rangaista kyseisen rikoksen yrityksestä, mutta kylläkin jo täyttyneestä rikoksesta, jos sellainen on kyseessä (esim. törkeä ja tavallinen pahoinpitely). Jos rikoksessa on muita osallisia, henkilön on myös vakuutettava muut osalliset luopumaan yrityksestä. Jos yrityksestä luopuminen ei onnistu satunnaisen seikan vuoksi, yrityksestä ei silti rangaista. Satunnaisten seikkojen ei anneta tässäkään tapauksessa vaikuttaa.

KELVOTON YRITYS Oma lukunsa on kelvoton yritys. Koska yritykseltä vaaditaan tahallisuutta, pitää tekijän tajuta, mitä on tekemässä, mutta kelvottomassa yrityksessä tekijä pitää seurausta vähintään todennäköisenä, mutta seuraus on luonnontieteellisesti mahdoton, eikä seurauksen aiheutumattomuus johdu satunnaisesta seikasta. Ihmistä ei esimerkiksi voi tappaa loitsuilla, vaikka henkilö näin uskoisikin.