Muuta

Etämyynti

Peruutus etämyynnissä 14 vrk kuluessa kirjallisesti, mutta vapaamuotoisesti, ellei työtä ole suostumuksen nojalla tehty. Ennen peruutusta tehdystä työstä laskutetaan, jos ollut suostumus työn aloittamiseen.

Tietojen säilytys

Säilytetään tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot sekä digitaaliset kopiot asiakirjoista.

Palvelusta valittaminen

Kuluttajilla on mahdollisuus valittaa kuluttajariitalautakuntaan, jonka verkkosivuilla on lomake tätä tarkoitusta varten, ja palveluista voi myös kannella Asianajajaliiton valvontalautakuntaan.

Y-tunnus: 3165183-4