Muuta

Etämyynti

Peruutus etämyynnissä kirjallisesti, mutta vapaamuotoisesti, ellei työtä ole suostumuksen nojalla tehty. Tehdystä työstä laskutetaan, jos suostumus.

Tietojen säilytys

Säilytetään tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot sekä digitaaliset kopiot asiakirjoista.

Palvelusta valittaminen

Kuluttajilla on mahdollisuus valittaa kuluttajariitalautakuntaan, jonka verkkosivuilla on lomake tätä tarkoitusta varten, ja palveluista voi myös kannella Asianajajaliiton valvontalautakuntaan.

Y-tunnus: 3165183-4

Kuva: