Testamentti

3 kesäkuun, 2021 admin 0 Comments

Ajattelin koota yhteen muutamia asioita testamenttiin liittyen, osin itsellenikin. Testamentin voi tehdä kuka tahansa 18-vuotta täyttänyt henkilö, joka on testamentintekokelpoinen. Testamentin tekemistä ei kannata jättää siihen, kun ei enää kykene ymmärtämään sen merkitystä tai muodostamaan omaa tahtoaan asiassa. Aina voi tehdä uuden testamentin tai hävittää jo tekemänsä testamentin. Keskinäisessä testamentissa molemminpuoliset määräykset ovat kuitenkin osin sidoksissa toisiinsa.

Testamentti on lähtökohtaisesti tehoton lakiosaa (rintaperillinen) vastaan. Testamentin saaja voi kuitenkin maksaa lakiosan rintaperilliselle rahana, jos sitä ei ole testamentissa kielletty. Koska testamenttia tulee moittia 6 kk kuluessa siitä, kun testamentin saaja on antanut sen todisteellisesti tiedoksi, voi rintaperillinen kuitenkin päättää olla tekemättä niin. Rintaperillinen voi myös hyväksyä testamentin testamentin tekijän kuoltua. Myös erilaiset avustukset voivat johtaa siihen, ettei testamentin saaja saakaan testamentattua omaisuutta.

Testamentissa on hyvä selventää, onko perittävän eläessä annettu omaisuus katsottava ennakkoperinnöksi vai ei tai tuleeko yhden lapsen koulukseen yms. laitetut erityiset kustannukset ottaa huomioon (tästä on aina määrättävä testamentilla). Tiettyjä määräyksiä on muutenkin otettava testamenttiin. Perinnöttömäksi on tehtävä testamentilla. Tämä on kuitenkin käsittääkseni vaikeaa ja peruste on aina ilmoitettava. Jos puoliso perii henkilön, hän saa täyden omistusoikeuden omaisuuteen vain testamentilla, ei lain nojalla. Toissijaissaaja(t) on mahdollista määrätä testamentissa. Myös testamentin toimeenpanija määrätään itse testamentissa, jos sellaisen haluaa määrätä. Jos henkilö haluaa sulkea pois avio-oikeuden perittävän omaisuuden osalta, sekin on tehtävä testamentilla. Samoin omistus-oikeus ja hallintaoikeus voidaan erottaa testamentilla eri henkilöille, jotka ovat sen jälkeen sidottuja toisiinsa. Kumpikaan ei voi lähtökohtaisesti luovuttaa omaisuutta ilman toisen myötävaikutusta (tähän on poikkeuksia). Myös legaateista (erityisjälkisäädös) on mahdollista määrätä testamentissa. Testamentissa voidaan siten määrätä Perintökaaren mukaan monista asioista.

Testamentti on määrämuotoinen oikeustoimi, mutta sitä tulkitaan silti aina testamentin tekijän tarkoituksen kautta, jos mahdollista.

Nämä itselle Perintökaarea läpikäydessä silmään pistäneitä asioita. Toivottavasti kertoo ainakin jotain testamentin mahdollisuuksista.