Pääasiallisesti rikostilastoista

3 tammikuun, 2024 admin 0 Comments

Etsin tilastoista tietoa rikoksista ja löysin Riihimäellä viranomaisen tietoon 2022 tulleet rikokset. Yhteensä niitä oli 2803. Kaikki rikokset eivät tule viranomaisen tietoon. Yleisiä viranomaisen tietoon tulleita rikoksia olivat ainakin liikennerikokset (754), varkaudet (651), vahingonteot (315), pahoinpitelyt (224), huumausainerikokset (203 ja tavallinen/lievä petos (157). Harvinaisempia olivat seksuaalirikokset kaikkinensa (18), ryöstöt (12), törkeä petos (5), järjestysrikkomus (4) ja henkirikos (0). Tämä oli siis vuonna 2022. Suurin osa rikoksista on siten kuitenkin aika tavanomaisia. Tätä ei aina uskoisi otsikoiden perusteella. Rikoksista on selvitetty 1884. Syyttäjälle on ilmoitettu 1224. Lähde: Tilastokeskus; https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__rpk/statfin_rpk_pxt_13ex.px/ Näistä osassa syyttäjä voi vielä tehdä syyttämättäjättämispäätöksen. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 6 a § toteaa, milloin syyte on nostettava ja milloin se voidaan jättää nostamatta.

Paljon rikoksia jää kuitenkin ehkä ilmoittamatta poliisille eri syistä.

Rikoksen käsittely oikeudessakin vie oman aikansa. Tuomioistuinlaitoksessa itsessäänkin käsittelyaikojen tiedetään olevan liian pitkiä, minkä seikan katsotaan johtuvan pysyvästä resurssipulasta. Käsittelyajoista vuonna 2022 löytyy hiukan tarkemmin tietoa tuomioistuinviraston sivuilta. Ne vaihtelevat. Kyseessä ovat vireilläoloajat eli ajat siitä lähtien, kun syyttäjä nostaa syytteen tai asia tulee muuten vireille tuomioistuimessa. https://tuomioistuinvirasto.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteetjauutiset/2023/vuonna2022tuomioistuintenvireillaolevienasioidenmaaratpysyivatedelleenkorkeallatasolla.html. Poliisitutkintaan voi mennä aikaa ja se ei aina johda syytteen nostamiseen. Syytteen nostamiseen menee oma aikansa. Valitukset voivat pitkittää itse prosessia jopa vuosien mittaiseksi.