Todistajat

27 joulukuun, 2023 admin 0 Comments

Millainen todistajan pitää olla? Monelta löytyy sopivia todistajia naapureista, työpaikalta, harrastusryhmistä jne. Silti näitä ei uskalleta käyttää.

Todistajan tarkoitus on todistaa allekirjoitus ja se, että se on tehty vapaaehtoisesti ja henkilö on ymmärtänyt, mitä tekee. Mitä paremmin henkilön tuntee, sitä paremmin luultavasti osaa arvioida asiaa. Todistajan ei tarvitse tietää asiakirjan sisältöä. Ainoastaan sen luonne eli että kýseessä on esimerkiksi testamentti.

Todistajan pitää olla esteetön ja oikeustoimikelpoinen. Todistajasta, joka ei ymmärrä, mitä todistaa, tuskin on mitään iloa. Esteettömyys määritellään esimerkiksi Perintökaaren 10. luvun 4 §:ssä seuraavasti:

Testamentin todistajaksi älköön otettako henkilöä, joka on viittätoista vuotta nuorempi tai joka sieluntoiminnan häiriön vuoksi on kykenemätön todistamaan, älköönkä testamentin tekijän puolisoa tai sitä, joka on testamentin tekijään suoraan takenevassa tahi etenevässä sukulaisuudessa taikka lankoudessa, eikä myöskään hänen veljeänsä tai sisartansa tahi näiden puolisoa taikka hänen ottovanhempaansa tai ottolastansa.

Älköön kukaan todistajana todistako määräystä, joka tehdään hänen, hänen puolisonsa tai jonkun hyväksi, joka on häneen sellaisessa suhteessa kuin 1 momentissa on sanottu. Sitä, joka on testamentissa määrätty sen toimeenpanijaksi, ei tämä määräys sinänsä estä olemasta todistajana.

Henkilön tulee siis olla esteetön sekä testamentin tekijään että saajaan nähden. Siksi joku täysin ulkopuolinen, kuten työkaveri, on hyvä todistaja. Vaadittu todistajan ikäraja saattaa vaihdella. Edunvalvontavaltuutuksessa esimerkiksi vaaditaan 18-vuoden ikää viidentoista sijasta. Samalla edunvalvontavaltuutuksen todistajia koskevassa määräyksessä tähdennetään, että avopuoliso rinnastetaan aviopuolisoon samoin kuin puolisukulaiset.