Uskotut miehet perunkirjoituksessa

30 joulukuun, 2023 admin 0 Comments

Nykyään on varmaan tavallista, että perunkirjoituksen uskotut miehet tulevat lakiasiain- tai asianajotoimistosta. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Perintökaaren 6 §:ssä todetaan, että uskottujen miesten tulee merkitä perukirjaan todistus siitä, että he ovat siihen kaiken oikein merkinneet ja arvioineet sen parhaan ymmärryksensä mukaan. Muuta ei vaadita. Esteellisyydestä ei esimerkiksi puhuta mitään. Esteellisyys voi tulla vastaan kuitenkin myöhemmin. Joku viranomainen voi vaatia esteettömyyttä, vaikka sitä ei vaadita laissa. Uskottujen miesten esteettömyyttä myös suositellaan mm. koska se tekee perukirjan riitatilanteissa uskottavammaksi. Esimerkiksi osakasluettelon vahvistamisen yhteydessä sitä ei kuitenkaan vaadita. https://dvv.fi/perukirjan-osakasluettelon-vahvistaminen Eli siis periaatteessa osakas voi olla uskottu mies, jos osakas on oikeustoimikelpoinen ja täysi-ikäinen.

Ennen, ajattelisin, parhaita uskottuja miehiä olivat saman ammatin harjoittajat, esimerkiksi toiset lähiseudun isäntämiehet. Kaupungin lakimiehet tuskin olivat parhaita arvioimaan, minkä arvoista mikäkin maatilalla oli. Nykyään tilanne on eri, kun monen omaisuus on sellaista, että sen arvo määritetään esimerkiksi kiinteistönvälittäjän tai pankin toimesta. Kallis taulu myös luultavasti arvioitetaan asiantuntijalla. Kalliimpi auto voidaan arvioituttaa. Perunkirjoituksesta on paljon muitakin kustannuksia kuin perunkirjoituksen kustannukset, koska omaisuuden arvioiminen yleensä maksaa. Mutta tämä samalla vähentää uskottujen miesten vastuuta omaisuuden arvioinnissa.

Uskottujen miesten rooli voi tosin olla myös todistajina. Koska esimerkiksi testamentti tulee antaa todisteellisesti tiedoksi, voivat uskotut miehet todistaa, että tiedoksianto on esimerkiksi toimitettu suullisesti perunkirjoitustilaisuudessa. Tällöin tieto tiedoksiannossa merkitään perukirjaan ja jäljennös testamentista annetaan testamentinsaajille. Uskotut miehet ja muut paikallaolleet allekirjoittavat perukirjan, myös tiedoksisaajat. Muille testamentti pitää antaa todisteellisesti tiedoksi erikseen. Todistajilta taas yleensä vaaditaan esteettömyyttä. Tällöinkin on parempi valita heti esteettömät uskotut miehet, niin he voivat tarvittaessa myös toimia todistajina.Testamentti voidaan tietenkin myös hyväksyä, mikä sekin vaatii esteettömät todistajat.

Perunkirjoituksesta löytyy lisätietoa esimerkiksi verottajan sivuilta:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/perunkirjoitus_ja_perukirj/perukirja/