Lähestymiskielto

3 maaliskuun, 2022 admin 0 Comments

Lähestymiskieltoa koskevat lomakkeet ovat täällä https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/lomakkeet/lahestymiskieltoasiat.html.

Lähestymiskielto voidaan määrätä henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan tai muun vakavan häirinnän torjumiseksi. Perheen sisäisen lähestymiskiellon kohdalla edellytykset ovat tiukemmat rauhan ja häirinnän osalta. Näitä ei toisin sanoen mainita.

Terveyden osalta voidaan huomata se, mitä aiemmin on sanottu pahoinpitelystä eli, että kyse voi olla myös henkisestä väkivallasta. Kyseessä on kuitenkin luultavasti melko poikkeuksellinen tilanne. Hallituksen esityksessä mainitaan lisäksi nimenomaisesti uhkaukset, kiusanteko, häirintä, tiheät epäasialliset yhteydenotot ja vakavaksi häirinnäksi katsottava pilkallinen tai loukkaava käyttäytyminen, esimerkkeinä toiminnasta, joka voi johtaa lähestymiskieltoon.

Lähestymiskieltoa voidaan hakea vain luonnollisen henkilön suojaksi.

Lähestymiskieltoja on perusmuotoisen ja perheen sisäisen lisäksi myös laajannettu lähestymiskielto. Hallituksen esityksen mukaan varsinkin laajennettu lähestymiskielto tulee muotoilla tarkkarajaisesti ja siinä tulee ottaa huomioon olosuhteet ja poikkeukset (kuten että henkilöillä on sama työpaikka tai että paikkakunnalla on vain yksi kauppa tai apteekki tai että lasten tapaamiset ja ositus pitää hoitaa).

Lähestymiskielto voi olla lain mukaan myös väliaikainen ja pidättämiseen oikeutetun virkamiehen määräämä. Varsinaista lähestymiskieltoa pitää hakea pian (Laissa määräajat). Väliaikainen lähestymiskielto korostaa lähestymiskiellon akuuttia luonnetta ja sitä, että sitä voi hakea myös muu kuin itsensä uhatuksi tunteva henkilö, myös sosiaali- ja syyttäjäviranomainen.

Lähestymiskielto on aina määräaikainen, mutta se voidaan uudistaa.

Lähestymiskieltoa voidaan myöhemmin myöskin muuttaa tai se voidaan kumota. Tämän tekee käräjäoikeus perustellusta syystä.

Lähestymiskieltoasiassa on toimivaltainen lähtökohtaisesti suojattavan henkilön kotipaikan käräjäoikeus, ei sen henkilön, jota vastaan lähestymiskieltoa haetaan, kotipaikan käräjäoikeus. Rikosasiat ovat poikkeus pääsäännöstä.

Asianosaiset vastaavat lähtökohtaisesti itse prosessin kustannuksista

Lisätietoa esimerkiksi poliisin sivuilla https://poliisi.fi/lahestymiskielto.