Lahja

10 helmikuun, 2022 admin 0 Comments

Lähtökohta on se, että lahjanlupaus on irtaimen omaisuuden osalta sitova, jos se on tehty joko asiakirjassa tai tarkoitettu tulemaan muiden tietoon eli se ilmoitetaan vaikka syntymäpäiväjuhlilla. Säännös ei koske kiinteistöjä tai muuta kiinteää omaisuutta. Lahjanlupaus voidaan tietyissä olosuhteissa peruuttaa ennen lahjan antamista, jos olosuhteet muuttuvat niin, että lupauksessa pitäytyminen olisi kohtuutonta.

Antajan velkojia kohtaan irtaimen lahja tulee sitovaksi vasta siinä vaiheessa, kun se on täytetty eli esim. arvokkaan antiikkihuonekalun hallinta on siirtynyt. Toisinaan vaaditaan myös ilmoituksen tekemistä Digi -ja väestötietovirastoon. jos kyse on samassa taloudessa asuvien välisestä lahjasta, joka ei ole tavanomainen.

Lahja voidaan toisinaan peräyttää konkurssipesään kaikesta edelläolevasta huolimatta.

Irtainta omaisuutta olevan lahjan antaminen kirjallisella lahjakirjalla helpottaa todistelua. Irtaimen lahja sisänsä on pätevä myös ilman lahjakirjaa, vaikka kirjallista muotoa jostain muusta syystä toisinaan vaaditaankin esim. rekisteröinnin tai avio-oikeuden poissulkemisen vuoksi.

Jos lahjakirja tehdään, siinä tulee olla ainakin lahjanantajan ja lahjansaajan tiedot ja allekirjoitukset.

Lahjakirjassa lahjan kohde tulee myös yksilöidä mahdollisimman tarkasti.

Malliasiakirjassa on myös maininta siitä, että on hyvä mainita hallinta- ja omistusoikeuden siirtymisestä.

Syitä, miksi lahjakirjan muodolle voidaan asettaa lisävaatimuksia, on mm.:

a) Avioliittolain 35§ mukaan omaisuus voidaan lahjakirjalla määrätä avio-oikeuden ulkopuolelle. Tuotto pitää määrätä avio-oikeuden ulkopuolelle erikseen. Tällöin lahjakirja tulee tehdä samassa muodossa kuin avioehto ja testamentti eli siinä pitää olla todistajat. Todistajat voi olla lahjakirjassa muissakin tapauksissa, mikä voi helpottaa asioiden todistamista myöhemmin.

b) Kiinteistön lahja pitää taasen tehdä kaupanvahvistajan vahvistamana ja luonnollisest kirjallisesti ja myös sisällöltään lain mukaisessa muodossa.

c) Katso myös mitä edellä on sanottu puolisoiden välisen irtaimen lahjan rekisteröinnistä.

Viimeiseksi on hyvä ilmoittaa mm. lahjanantajan ja lahjansaajan välinen sukulaisuussuhde. Tällä voi olla vaikutusta esim. sen suhteen katsotaanko lahja ennakkoperinnöksi. Rintaperillisen saama lahja oletetaan ennakkoperinnöksi, jos muuta ei osoiteta. Muun kuin rintaperillisen saama lahja taas vähennetään perintöosasta vain, jos niin on lahjakirjassa tai olosuhteiden perusteella määrätty. Myös lahjaveron määräämiseen sukulaisuussuhde voi vaikuttaa, samoin kuin lahjoituksen päivämäärä.